Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez TAPREN Agnieszka Cichy jest :
TAPREN Agnieszka Cichy, 58-512 Stara Kamienica,Kromnów 8, NIP 6112349923, REGON 021479673
Jako administrator przetwarzanych danych pragniemy przekazać przede wszystkim następujące podstawowe informacje:
– TAPREN Agnieszka Cichy  zgodnie z zasadą minimalizacji zbiera wyłącznie dane osobowe zwykłe
–  TAPREN Agnieszka Cichy  nie stosuje profilowania ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzanych danych
–  TAPREN Agnieszka Cichy nie udostępnia przetwarzanych danych osobom trzecim w celach marketingowych,
Podstawą przetwarzania danych przez  TAPREN Agnieszka Cichy  może być :
– zorganizowanie transportu – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wówczas firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonania umowy sprzedaży;
– wykonanie umowy między Panią/Panem i TAPREN Agnieszka Cichy  lub podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy
W tym wypadku przetwarzamy dane tylko wtedy gdy jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do wykonania takiej umowy. Niepodanie takich danych (np. adresu dostawy) przez Panią/Pana uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wspomnianej umowy , wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (przepisy prawa mogą nakładać w tym zakresie obowiązki na administratora i określać minimalny czas przetwarzania danych) , udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy .
– udzielona zgoda
W tym przypadku TAPREN Agnieszka Cichy  przetwarza dane wyłącznie jeśli zgoda taka została udzielona i tylko w celu i okresie określonym w formule zgody. W tak sformułowanym zakresie podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy .
– spełnienie ciążących na spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do ich wykonania
Przepisy RODO wprowadzają również m.in. prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.